top of page

Wat zijn Bloesemremedies en hoe helpen ze je?

Bachbloesems helpen je bij psychische klachten en Jorska Vanhaelewyn helpt je hiermee in Gent

Met Bloesemremedies terug in de stroming van je leven

Bloesemremedies heffen de blokkades op tussen je persoonlijke en je hogere zelf. Dat wil zeggen dat ze je helpen de beperkingen los te laten die je ervaart wanneer je vastzit in typisch menselijke gemoedstoestanden, zoals onzekerheid, angsten, overheersend wantrouwen, problemen met controle of dominantie, onvoldoende ruimte hebben voor jezelf, piekeren, concentratieproblemen, moedeloosheid, heimwee, irritatie, eenzaamheid, weinig zelfvertrouwen,…

 

Ik verbind je thema's aan die bloesemremedies die je helpen om stap voor stap een gelukkiger, succesvoller leven te creëren. Daarvoor werk ik met elkaar ondersteunende bloesems, die geleidelijk aan je emotionele lichaam genezen.

Wat zijn Bloesemremedies?

Bloesemremedies zijn gemaakt op basis van bloesems. Ze trillen op dezelfde frequentie als je emotioneel lichaam, waardoor zij daar helend op kunnen inwerken. 

De meest bekende zijn de Bachbloesems, gemaakt en gebruikt door Dr Edward Bach in het begin van de twintigste eeuw. Deze bloesems worden tegenwoordig geproduceerd door verschillende bedrijven.

Daarnaast zijn er ondertussen nieuwe reeksen bloesemremedies in de wereld gezet. Deze worden soms de "nieuwe tijdsbloesemremedies" genoemd omdat ze beter aangepast zouden zijn aan de noden van het emotioneel lichaam van de huidige mens. Naast Bachbloesems gebruik ik ook met de Star remedies, gemaakt in Nederland door Madeleine Meuwessen. Ze zijn subtieler dan Bachbloesems, en werken als het ware dieper en wijder in, bij mensen die ermee resoneren.

 

In mijn ervaring zijn de Bachbloesems nog steeds heel waardevol. Zelfs als ze eerder afgestemd zouden zijn op gemoedstoestanden en emotionele kwetsuren van 100 jaar geleden, zijn er in mijn praktijk mensen die er perfect mee resoneren. Dat is gemakkelijk te begrijpen wanneer je bedenkt dat de blauwdruk van ons emotioneel brein over generaties lang doorgegeven kan worden. 

Anderzijds zie ik ook mensen (vaak kinderen) die geen of weinig effect ondervinden van Bachbloesems, maar des te meer baat hebben bij het nemen van Star remedies.

Bloesemremedies hebben geen bijwerkingen en werken niet verslavend. Ze zijn te gebruiken  door kinderen en volwassenen. Ze kunnen gecombineerd worden met medicatie en homeopathie, zonder de werking daarvan te belemmeren.

Bloesemremedies vervangen geen geneeskundige behandeling. Ze kunnen wel een zinvolle ondersteuning zijn bij ziekte. Veel ziektes zijn immers gelinkt aan onverwerkte emotionele stukken.

Wie een sessie of workshop volgt bij Joriska Vanhaelewyn, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Aan personen onder psychiatrische behandeling, ernstig zieken (overdraagbare aandoeningen) of minder validen vragen we eerst contact op te nemen met Joriska Vanhaelewyn om eventuele praktische problemen op te lossen en om te kijken of deze sessie of workshop geschikt is. Alle vormen van belangrijke medicatie zoals vb. psycho-pharmaca, medicatie voor hartaandoeningen en dergelijke, moeten aan Joriska worden gemeld. Dit valt uiteraard onder het beroepsgeheim. In geval van twijfel is de deelname enkel mogelijk met instemming van de behandelende geneesheer

bottom of page