top of page

Innerlijk kind heling: voelbare troost als voeding

Bachbloesem Kerspruim of Cherry plum helpt je met problemen rond controle. Joriska Vanhaelewyn, experte bachbloesems te Gent, helpt je bij de keuze van Bachbloesems

Verschillende gebeurtenissen en situaties die je als kind hebt meegemaakt, hebben nog steeds een invloed op je leven van vandaag. Zo is bijvoorbeeld een volwassene, wiens talenten als kind erkend, goedgekeurd en aangemoedigd werden, relatief zeker van deze talenten. Dit maakt het een stuk gemakkelijker om ze vorm te geven en succesvol te manifesteren als volwassene.

Ook gebeurtenissen die je niet als positief ervaren hebt - bijvoorbeeld, waarbij je je als kind geschokt, niet gerespecteerd, onrechtvaardig behandeld voelde, of situaties waar jouw grenzen werden overschreden - hebben hun effect op wie jij vandaag bent. 

Kinderen hebben veiligheid, warmte, aandacht, liefde, respect,… nodig. Zij willen gezien, gehoord, erkend worden. Wanneer dit ontbrak bij jou als kind, of maar in beperkte mate aanwezig was, steekt de pijn die dat toen met zich meebracht, af en toe de kop op. Dit gebeurt onbewust, wanneer iets/iemand in je huidige leven deze pijn triggert.

Het komt vaak voor in relaties, en wordt vooral als problematisch ervaren in de relaties met die mensen die je het meest nabij zijn, zoals in je partnerrelatie. 

 

Diep vanbinnen hebben wij allemaal innerlijke kindjes die nog even angstig, boos, verlamd,… zijn als toen we die enge, onrechtvaardige,… situaties beleefden, die nooit (helemaal) verwerkt werden toen we klein waren. Ook onze innerlijke kindjes die liefde, aandacht, warmte, respect tekort kwamen, zijn nog altijd aanwezig.

 

De innerlijk-kind-heling helpt je om deze kinderen op te vangen, te troosten, te beschermen,... Ze helpt je die oude wonden te helen. Je komt dicht bij jezelf en je zelfvertrouwen en zelfzekerheid nemen toe. Het is een techniek om jezelf stap voor stap steeds meer gewaardeerd, gekoesterd, welkom, veilig… te voelen. Je komt steeds meer in je kracht te staan, van waaruit je als volwassene, je leven steeds beter in handen kan nemen en kan kiezen voor dat leven dat jij echt graag wilt.

 

De innerlijk kind heling helpt je onder andere wanneer je angstig bent, wanneer je je verlaten en eenzaam voelt, of wanneer je je niet gezien of gerespecteerd voelt. Ook wanneer je behoeftes in je relatie niet vervult worden, is een innerlijk kind heling aangewezen.

bottom of page