top of page

Joriska's Bloesembegeleiding

Willow of wilg is een bloesem die gebruikt wordt in de Bachbloesemremedies. Deze kunnen je helpen bij moedeloosheid, telleurstelling,angst, depressie en vele andere psychische problemen. Joriska Vanhaelewyn begeleidt je metBachbloesems en familieopstellingen naar een vreugdevoller leven. Zij werkt in Gent.

Totaalaanpak is de meest effectieve

Tijdens een bloesemsessie focussen we niet alleen op datgene waarvan je het meest last hebt; we we nemen alle blokkades mee waarvan je je op dat moment bewust bent. Deze totaalaanpak is veel effectiever, omdat gemoedstoestanden onderling verbonden zijn.

 

We pakken niet alle gemoedstoestanden tegelijk aan, maar beginnen bij de ‘buitenste laagjes’. Naarmate je bewustzijn daarover toeneemt en je die gemoedstoestanden kan loslaten, gaan we geleidelijk aan naar de dieper gelegen laagjes. Deze manier van werken leidt tot een geleidelijke ontspanning van je emotioneel lichaam en het duurzaam loslaten van de gemoedstoestanden die je beperken.

Belang van het gesprek

Aan de hand van een vragenlijst krijg ik een overzicht van de gemoedstoestanden die jou blokkeren. Tijdens de sessie bespreken we de thema's die voor jou het meest prangend zijn op dat moment. In de volgende sessies bespreken we telkens de veranderingen: hoe zit het met de belangrijke thema's van vorige keer en zijn er nieuwe dingen naar boven gekomen? Dit ondersteunt het bewustzijnsproces dat bloesemremedies veroorzaken.  

Bachbloesems, D. Krämer en Star Remedies

Tijdens de -bijna- 30 jaren dat ik Bachbloesems bestudeerd en gebruikt heb, heb ik verschillende werkwijzen uitgeprobeerd. De meest diepgaande en effectieve, vind ik de methode van D. Krämer. Hij ontdekte tijdens zijn vele onderzoeken met Bachbloesems onder andere bepaalde samenhangen tussen de Bachbloesems en tussen Bachbloesems en etherische oliën en stenen. Zijn methode, waarbij de buitenste laagjes eerst aangepakt moeten worden, gebruik ik in combinatie met de Star Remedies. Dankzij de Star Remedies is het mogelijk om toch al in een beginfase die diepere laagjes waarvan je je al onmiddellijk heel erg bewust bent, aan te kaarten. Daardoor is het meestal mogelijk deze diepere laagjes te verzachten, terwijl de bovenliggende lagen stap voor stap ontmanteld worden.

Eerlijke vrienden

Stap voor stap nemen de bloesemremedies je mee op een tocht doorheen de diepte en wijdsheid van je gemoedstoestanden. Ze begeleiden je met veel geduld, als eerlijke vrienden.

Wanneer je vooral één bepaald thema in je leven wilt aanpakken, doe je best een familieopostelling of een innerlijk kind sessie. Deze methodes geven je vaak onmiddellijk inzicht en heling rond één iets waar je tegen aanloopt.

Bloesemremedies werken meestal geleidelijker, maar je pakt wel alles aan wat je beperkt. Ze geven je inzicht in wat de belangrijke thema's in je leven zijn en brengen je bij de kern van die thema's. Op die manier ondersteunen bloesemremedies heel mooi familieopstellingen en innerlijk kind helingen: hoe scherper en hoe meer voelbaar je thema, hoe effectiever een familieopstelling of innerlijk kind sessie.

Bloesemremedies hebben geen bijwerkingen en werken niet verslavend. Ze zijn te gebruiken  door kinderen en volwassenen. Ze kunnen gecombineerd worden met medicatie en homeopathie, zonder de werking daarvan te belemmeren.

Bloesemremedies vervangen geen geneeskundige behandeling. Ze kunnen wel een zinvolle ondersteuning zijn bij ziekte. Veel ziektes zijn immers gelinkt aan onverwerkte emotionele stukken.

Wie een sessie of workshop volgt bij Joriska Vanhaelewyn, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Aan personen onder psychiatrische behandeling, ernstig zieken (overdraagbare aandoeningen) of minder validen vragen we eerst contact op te nemen met Joriska Vanhaelewyn om eventuele praktische problemen op te lossen en om te kijken of deze sessie of workshop geschikt is. Alle vormen van belangrijke medicatie zoals vb. psycho-pharmaca, medicatie voor hartaandoeningen en dergelijke, moeten aan Joriska worden gemeld. Dit valt uiteraard onder het beroepsgeheim. In geval van twijfel is de deelname enkel mogelijk met instemming van de behandelende geneesheer

bottom of page