top of page

Hoe verloopt een familieopstelling in mijn praktijk?

Blokkades en beperkingen in jouw leven zijn te herleiden tot trauma's bij je voorouders. Een familieopstelling doorbreekt dit patroon, zodat jij vrijer en gelukkiger, succesvoller het leven kan leiden dat jij wilt. Joriska Vanhaelewyn geeft familieopstellingen in Gent.

Je thema voor je familieopstelling

Tijdens het voorgesprek vertel je me kort wat het thema is waarrond je een opstelling wilt doen . Dat kan alles zijn waar jij in je leven tegenaan loopt, zoals een pijnlijke of slechtlopende relatie, lichamelijke klachten die je storen en die niet gemakkelijk genezen, het gevoel vast te lopen in je werk, moeilijkheden in de de opvoeding van je kinderen, en zo verder. 

Familiefeiten nodig voor je familieopstelling

Ik vraag je naar de belangrijkste zware/traumatische feiten in de levens van je voorouders, zoals vroeg gestorven ouders of kinderen, misbruik, vergeten familieleden ( abortus, miskramen, uitgestoten familieleden...), ongevallen,... Het is goed om op voorhand zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Hier vind je een lijst met de meest voorkomende zware feiten.

Opstellen van de representanten tijdens een familieopstelling

Daarna beginnen we aan de opstelling: ik stel je voor om enkele representanten te kiezen voor de meest belangrijke spelers in je thema, en ik vraag je om deze op te stellen. Dat wil zeggen: een plaats te geven in de ruimte waarin we werken. 

Op zoek naar de oorzaak... tijdens je familieopstelling

Vervolgens gaan we samen op zoek naar de onderliggende dynamiek van jouw thema. In een groepsopstelling bevraag ik de representanten beurtelings wat zij waarnemen. Ik vraag hen om bepaalde zinnen tegen elkaar te zeggen, of om een andere plek in te nemen. Vaak wordt duidelijk dat er nog andere belangrijke spelers zijn; daarvoor komen er dan extra representanten bij. Elke beweging, uitspraak en nieuwe informatie kan weer nieuwe waarnemingen bij de representanten teweeg brengen en zo komen we uiteindelijk bij de ontknoping: de oorzaak van je thema.

... en loskoppelen van blokkades op het einde van je familieopstelling

Eenmaal de oorzaak gevoeld en gezien is, werk ik oplossingsgericht verder met jou en de representanten. Meestal veroorzaakt het zien en erkennen van de gebeurtenis en de bijhorende gevoelens een ontdooiing, waardoor de liefde weer vrij(er) kan stromen. Indien mogelijk wordt de orde in de familie hersteld en neemt elk familielid de verantwoordelijkheid op voor zijn eigen lot. Zo kun jij je als nakomeling bevrijden van de taken en overtuigingen die je onbewust op je schouders nam, maar die eigenlijk niet bij jou horen. 

Een opstelling in groep of individueel?

In een individuele opstelling stel je geen mensen, maar ankerpunten op. Dat kunnen stoelen of matjes zijn, waarop jij beurtelings plaatsneemt om te kijken wat je daar waarneemt. Buiten dit verschil, verloopt het op dezelfde manier als een groepsopstelling.

 

Een opstelling in groep of individueel? Er valt voor beide vormen wat te zeggen.

Het is niet gemakkelijk om te begrijpen wat een familieopstelling juist is. Het bijwonen van opstellingen in groep (al dan niet als representant) is de perfecte manier om kennis te maken met opstellingen. Ook als je nog nooit een opstelling deed, is het aan te raden eerst één in groep te doen. In een groepsopstelling kijk jij toe vanaf de kant en de representanten doen de waarnemingen. Omdat de representanten meestal mensen zijn die jou niet kennen, en omdat ze desondanks toch voor jou heel herkenbare waarnemingen doen (dankzij het veld dat gecreëerd wordt), word je gemakkelijk meegenomen in de flow. Het kan ook minder heftig zijn om op een afstand toe te kijken.

In groep doen we meerdere opstellingen per dag. Naast je eigen opstelling, blijf je ook aanwezig bij de opstellingen van andere deelnemers. Je kan ook gewoon deelnemen als representant, zonder eigen opstelling.

Voor een individuele opstelling reken je best twee uren.

 

Aanwezig zijn in een groepsopstelling van iemand anders is meestal ook helend voor jou. De meeste thema's raken ons namelijk op de één of andere manier en je "surft" dus "mee" wanneer andere mensen hun thema's opstellen. 

Bij een individuele opstelling ga je zelf de verschillende plekken invoelen. Sommige mensen twijfelen in het begin: "is dit nu wel echt, of bedenk ik dit?". Anderzijds heeft dit zelf-invoelen van elke plek als voordeel dat alles wat onuitgesproken blijft door menselijke representanten in groep, jij in een individuele opstelling ook nog meekrijgt.

Meestal is het helend andere mensen op deze manier te ontmoeten in groep. Voor anderen voelt het individueel werken veiliger. 

Groepsopstellingen kosten iets meer en het aantal mogelijke momenten is kleiner dan bij een individuele opstelling.

Over representant-zijn in een groepsopstelling

Soms vragen mensen zich af of representant-zijn in een groepsopstelling niet te moeilijk is.

Als representant neem je waar wat daar op die plek waar te nemen valt. Dat zijn meestal heel eenvoudige fysieke of emotionele waarnemingen, en af en toe komen er woorden. Ik begeleid de representanten hier natuurlijk stap voor stap in. Het kan ook dat je op sommige plekken niets voelt. Dat komt vaak voor wanneer je bijvoorbeeld iemand representeert die heel afgesloten is/was. Conclusie: de meeste mensen kunnen dit zonder enig probleem doen.

Heel gevoelige mensen zijn soms bang dat het invoelen als representant te lastig en te zwaar is. Voor hen is het belangrijk te beseffen dat het niet de bedoeling is als representant helemaal samen te vallen met degene die je op dat moment representeert. Het lukt de meeste gevoelige mensen om de focus bij zichzelf te houden, en slechts dat beetje in te voelen dat we nodig hebben voor de ontwikkeling van de opstelling. Als representant ben je als een meetinstrument, en net zoals wanneer je wilt weten hoe warm het water in je bad is, voel je eerst even met je teen of vinger, i.p.v. er onmiddellijk helemaal in te springen. Zo doe je dat ook met representeren. Lukt het toch niet, dan haal ik je uit de rol en vraag ik iemand anders als representant.

 

Wanneer je gevraagd wordt iets of iemand te representeren in groep, kan je altijd "neen" zeggen, wanneer dat het beste voelt. Het is belangrijk dat je jezelf daarin respecteert en op die manier goed voor jezelf zorgt.

Dit alles gezegd zijnde, ervaren de meeste mensen het "representant-zijn" in een opstelling als bijzonder leerzaam en helend. Je staat als het ware even in iemand anders' schoenen en krijgt op die manier een vaak nieuw perspectief op je(/het) leven en op de diepere lagen van wat zich tussen mensen afspeelt. Deze inzichten zijn een heel goeie hulp in je eigen leven...

Familieopstellingen vervangen geen geneeskundige behandeling. Ze kunnen wel een zinvolle ondersteuning zijn bij ziekte. Veel ziektes zijn immers gelinkt aan onverwerkte emotionele stukken.

Wie een sessie of workshop volgt bij Joriska Vanhaelewyn, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Aan personen onder psychiatrische behandeling, ernstig zieken (overdraagbare aandoeningen) of minder validen vragen we eerst contact op te nemen met Joriska Vanhaelewyn om eventuele praktische problemen op te lossen en om te kijken of deze sessie of workshop geschikt is. Alle vormen van belangrijke medicatie zoals vb. psycho-pharmaca, medicatie voor hartaandoeningen en dergelijke, moeten aan Joriska worden gemeld. Dit valt uiteraard onder het beroepsgeheim. In geval van twijfel is de deelname enkel mogelijk met instemming van de behandelende geneesheer

bottom of page